Kliniklerimizden EBCOG Akreditasyonu İçin Başvurular Tüm Hızıyla Sürüyor!

Avrupa’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitimini düzenleyen en üst organı European Board and College of Obstetrics and Gynecology kısa adı EBCOG olan örgütün aktif üyesi ve yönetiminde bulunan derneğimiz, yoğun çalışmalarına bu alanda da devam ediyor. Doç. Dr. Ali Baloğlu’nun yürütmekte olduğu EBCOG Konsey Üyeliği ve Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu Üyeliği bağlamında ülkemizde Altı Üniversite Kliniği Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitimi açısından ziyaret edilmişlerdir. En son 23 ekim 2009 tarihinde Doç. Dr. Ali Baloğlu eşliğinde EBCOG Akreditasyon Başkanı Prof. Dr. J.Wladimiroff (Hollanda) ve ENTOG temsilcisi Dr. Pille Pargmae (İngiltere); Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında çalışmalarda bulunmuşlardır. Kürsü Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Uludağ ve diğer öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaret gayet başarılı ve olumlu geçmiştir.

Bir anlamda Ülkemizde yapılan Temel Obsterik ve Jinekolojik Asistan Eğitiminin Standart’ını ve düzeyini ortaya koyması bakımından kliniklerimizin akreditasyon için başvurmaları çok önemlidir. Bugüne kadar Beş Kliniğimiz akredite olmayı başarmıştır. Bu Klinikler sırasıyla: Hacettepe, Gata, Ege, İstanbul , 9 Eylül Tıp Fakülteleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalları olmuşlardır. Çalışmalarımızın aksamadan devam edeceğini ve EBCOG ile ilişkilerimizin daha gelişmekte olduğunu bildirmekte yarar görüyor ve tüm kliniklerimize başarılar diliyoruz…