KAMUOYUNA DUYURULUR | 21.09.2020

Dünya ile birlikte ülkemizde de giderek artış gösterip yaşamı tehdit eden Covid-19 pandemisinde tüm sevdiklerini bırakıp hastalarını hayatta tutabilmek için canları pahasına ağır çalışma koşullarında çalışırken yaşamlarını kaybeden meslek şehidi hekim ve de sağlık çalışanlarını minnet, saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz.

Covid -19 sürecinde Uzmanlık Dernekleriyle birlikte bilimsel veriler ışığında pandemiyi yönetenlere gerekli uyarıları yapan, meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarının çalışma şevklerini artırmak için büyük gayret içinde çırpınan ,Mesleğimiz -Meslek onurumuz ve de hastalarımız için en iyisini yapma gayretinde olan Türk Tabipleri Birliği’nin bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızla Covid 19 pandemisinde vatandaşlarımızın sağlığına bilimsel veriler ışığında her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da vermeye devam edeceğimiz. Saygı ile duyurulur.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu

21.09.2020