KAMUOYUNA DUYURU | 31.07.2017BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Dr. M. Canan Efendigil Karatay hakkında, Müvekkil Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) adına İstanbul Tabip Odası’na 5 Ocak 2015 tarihinde şikayette bulunulmuş, soruşturma sonunda,  İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunca,  06.10.2015 tarihinde, Dr. Canan Karatay’ın ” Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezasıyla Cezalandırılmasına” ve “Ceza Süresinin 15 Gün Olarak Belirlenmesine ” karar verilmişti. Sayın Dr. Canan Karatay’ın bu karara karşı itirazı üzerine Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu nezdinde konu incelenmiş ve vaki itirazı reddolunmuş, disiplin işlemi onanmıştı. Bunun üzerine  Sayın Dr. Canan Karatay, Türk Tabipler Birliği Onur Kurulu kararının iptali istemiyle Ankara  İdare Mahkemesinde iptal davası açmış bulunmaktaydı. Ankara  İdare Mahkemesince, 21.04.2017 tarihinde disiplin işleminin iptali istemli davasının reddine karar verilmiş ve gerekçeli karar bu hafta itibariyle yayımlanmış bulunmaktadır.

Sayın Dr. Canan Karatay’ın, kamuoyunun meseleyi farklı şekilde algılamasına yol açacak şekilde basın açıklamalarında bulunmuş olması ve herhangi bir yanlış algıya meydan verilmemesi bakımından, dava sürecindeki bu gelişmenin kamuoyuyla paylaşılması zorunluluğu doğmuştur.  Konu kamu sağlığını doğrudan ilgilendirdiğinden, Dr. Canan Karatay’ın hakkındaki disiplin cezasının iptali isteminin mahkemece reddolunmuş olduğu bilgisi dışında hiçbir ek yorumda bulunmadan, takdiri Hekimler, Sağlık alanı ilgilileri ve vatandaşlarımıza ait olmak üzere,  İdare Mahkemesi kararı sonucunu kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur.

Saygıyla arz olunur. 31.07.2017

TJOD Vekili
Av. Tahir Yahya İlhan