KAMUOYUNA DUYURU | 26.05.2017


 

TJOD AÇIKLAMASI

Son günlerde sosyal medyada hipoksik doğan bir bebekle ilgili son derece üzücü haberler yer almıştır. Her şeyden önce aileye yaşadıkları bu durumdan dolayı derin üzüntülerimizi arz eder,  yanlarında olduğumuzu bildirir ve bebeğe acil şifalar dileriz.

Tıbben, nadiren de olsa maalesef bu olay gibi üzücü hadiseler yaşanabilmektedir. Ancak, sosyal medyadaki haber ve tartışmalar, konunun önem ve ciddiyetine dikkat çekmek ve gündem oluşturmak maksadından uzaklaşarak, konu spekülatif ve çarpıtılmış bilgi akışı ile farklı bir yöne yönelmiş ve mecrasından çıkarılmıştır.  Tartışmaların geldiği noktada bu hadise, sadece hekim ya da hastane kusuru olarak lanse edilmeye çalışılmakta ve öteden beri tırmandırılan hekimlere yönelik şiddet olgusunu da körüklemektedir.  Ailenin yaşadığı olay  son derece üzücüdür. Aile için bu acı sonuca neden olan etkenlerin belirlenmesi ve sorumlular hakkında yaptırım uygulanmasını talep etme ve tazmin hakkının varlığı tartışmasızdır.  Bunun için etkin idari ve hukuki yollar mevcuttur. Hal böyleyken sosyal medyadaki haber ve tartışmaların geldiği boyut, konunun aydınlanmasına, benzer üzücü sonuçlarını oranının azaltılmasına  hizmet etmekten çok, sezaryen yerine normal doğumu yeğleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarını hedef haline getirmekte, ülkece normal doğum oranını artırma çabalarımızı da  sekteye uğratmaktadır.  Bu tür haberler  normal doğum süreçlerine zarar vermekte; gerek hekimleri, gerekse anne adaylarını sezaryene yönlendirmektedir. TJOD olarak; kadın, aile, toplum ve üreme sağlığını olumsuz etkileyen yüksek sezaryen oranlarının düşürülmesi yönündeki çabalarımızı da  sürdürmekteyiz. Anne adayları doğumlarda nadiren görülen bu durumlara karşı yoğun kaygı hissetmekte, keza Kadın ve Doğum Hastalıkları  hekimleri bu ve benzeri çarpıtılmış spekülatif sosyal baskılardan etkilenmekte, normal doğumdan uzaklaşmaktalardır.

Unutulmamalıdır ki, hekimlerin, sağlık çalışanlarının,  sağlık kurum ve kuruluşlarının temel gayeleri hastalara yararlı olmaktır.  Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimleri olarak işimiz olan doğum,  doğası gereği zorluklar ve belirsizlikleri içeren bir süreçtir. Mesleki  hayatımız buna adanmış durumdadır. Söz konusu somut olayla bağlı olmaksızın ifade etmek isteriz ki, buna rağmen gebelik ve doğum sürecine bağlı olabilecek bazı riskler öngörülemez, öngörülse bile maalesef önlenemez niteliktedir.

TJOD olarak,  sosyal medya kullanıcılarını, kaynağı müphem, teyit edilmemiş bilgi ve haberlere tevessül etmemek, bu haberlere aracı olmamak ve yaymamak  konusunda uyarmayı görev biliyoruz. 26.05.2017

Saygılarımızla

 

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği