Kamuoyuna Duyuru | 25.06.2014

 SAYGIDEĞER ÜYELERİMİZE VE KAMUOYUNA

TJOD Yönetim Kurulu, 22 Haziran 2014 tarihli toplantı gündeminde,  internet ortamında  “TJOD DEĞİŞİM PLATFORMU GRUBU” adı altında, 20 Mayıs 2014 tarihinden itibaren dernek  aleyhine yapılmaya başlanan yayınlar konusunu görüşmüş ve bu konuda alınan aşağıdaki ortak görüşün dernek üyelerine ve kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.

İnternet ortamında, 20 Mayıs 2014 tarihinden itibaren, “TJOD DEĞİŞİM PLATFORMU GRUBU” adı altında ve daha sonra değişik adlarla yapılan yayınlarda, dernek  ve yönetim kurulu aleyhine  ağır hakaretler ve iftiralar içeren yazılar yayımlanmıştır. Bu yayınların daha sonra aynı nitelikte ve değişik adlar altında sürdürülmeye devam edildiği müşahede edilmiştir. Dernek faaliyetlerine yönelik eleştiri görüntüsü verilmeye çalışılan sözler esasen karalama ve iftiralardan ibarettir.

Anılan yazılarda, derneğimiz yönetiminde demokratik seçimlerle işbaşına gelerek görev almış önceki ve halen görevde bulunan yöneticilere yönelik ağır hakaret, iftira  ve ithamlarda bulunulduğu görülmektedir. Yazılar, hedef alınan dernek yönetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerde derin üzüntü ve kaygı yaratmıştır.

TJOD’nin son yıllarda giderek artan başarı ivmesi tüm meslektaşlarımızın takdirindedir.  Bu başarı, üyelerin katkılarıyla birlikte, dernek yönetiminde görev almış olan üyelerimizin özverili çalışmalarıyla sağlanabilmiştir. TJOD’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı alanında, kamu yararına çalışan sivil toplum örgütü olarak, üyelerimize ve ülkemize sağladığı katkı ve hizmetler açıktır. TJOD’nin geçmişi başarılarla doludur. Yayının hekim olgunluk ve sorumluluğuyla bağdaşmayacak bir üslup ve apaçık bir yasa tanımazlıkla yapıldığında kuşku bulunmamaktadır. Bu güne dek TJOD yönetiminde görev almış olan onurlu hekim ve öğretim üyelerinin, bu şekilde sorumsuz yayınlar yoluyla, ağır hakaret ve iftiraya maruz bırakılmış olması kabul edilemez bir davranış tarzıdır. Kişilik haklarına saldırı niteliğindeki bu sözlerin hoşgörüyle karşılanmasına olanak yoktur.Yayın, esef verici, kargaşaya sürükleyici ve düşündürücüdür.Tamamen gerçeğe aykırı olay iddiası ve değer yargılamasına dayalı fiilin yayın yoluyla gerçekleştirilmiş olması, fili işleyenlerin sorumluluğunu hukuken daha da ağırlaştırmaktadır.

Bu yayını yapanlar, seçimlerle ilgili ithamlarında TJOD yönetimince seçimlerin dürüstlük kurallarına aykırı yapıldığını iddia etmektedirler. Bilindiği üzere bu itham bir yandan dernek yönetim kuruluna karşı ceza hukuku yönünden hakaret ve iftira  suçunu teşkil etmekte, öte yandan hukuki bakımdan da manevi tazminat davası açma olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle ve özellikle üyelerimiz arasında mesleki iyi ilişkilerin  bozulmaması amacıyla bu kez  aleyhlerinde dava açılmamasına ve tekerrürü halinde gerekli kanuni işlemlerin yerine getirileceğinin saygıdeğer dernek üyelerine ve kamuoyuna duyurulmasına yönetim kurulumuzun 22.06.2014 günlü toplantısında karar verilmiştir.

Durumu üye saygıdeğer meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TJOD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cansun DEMİR