Kamoyuna Duyuru!

13.06.2003 saat 15:00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görevli Kadın Doğum Uzmanımız Dr. Sahra Çavuşoğlu bir hasta yakını tarafından saldırıya uğramıştır. Olay yerinde hastane personelinin olaya müdahalesi sonunda saldırgan adli makamlara teslim edilmiştir.

Sağlık alanında yeni hastaneler, modern binalar, uluslararası standartlardan söz edilirken, sağlık çalışanlarının görevleri başında şiddete uğramaları , hekimlere yönelik hoşgörüsüzlük ve şiddetin gün geçtikçe artış göstermesi, üzerinde önemle durulması gereken konulardır.Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulandığı yıllar boyunca ,sistemin yerleşmesi uğruna hekimler sorumsuz demeçlerle itibarsızlaştırılmış,sağlıkta tüm sorunların çözüldüğü, eğer tanı ve tedavide bir sorun oluşursa bunun sorumlusunun halkın yararına olan politikalara direnen ve mesleğini tam anlamıyla ifa etmeyen hekimler olduğu algısı oluşmuş ve hekime yönelik kin ve nefret toplumda yaygınlaşmıştır Hastalıkların tedavisinde doğal olarak oluşabilecek kötü sonuçları bile hasta yakınlarına anlatmak ve anlayışla karşılamalarını beklemek her geçen gün zorlaşmıştır.

Ülkemizin gelişmiş bir bölgesinde görev yapan genç hekim arkadaşımızın şiddete uğramasını rastlantısal, kriminal bir olay olarak değerlendirmek mümkün değildir. Saygın ve itibarlı olması gereken , kutsallığı tarihin ilk çağlarından beri vurgulanan hekimlik mesleğine yönelik şiddetin gün geçtikçe artması TBMM tarafından ele alınmalı ve bu konuda kısa ve uzun vadeli stratejileri içeren bir program ivedilikle hazırlanmalıdır.En başta yetkili kişilerden başlamak olmak üzere hekimin toplum içerisindeki itibarı iade edilmelidir..

Derin bir üzüntü ile karşıladığımız bu olayda saldırıya uğrayan meslektaşımız Dr. Sahra Çavuşoğlu’na geçmiş olsun diliyor ve hekimimize yönelik bu davranışı esefle kınıyor benzer olayların yaşanmamasını diliyoruz.

TJOD