Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı

Değerli Meslektaşlarımız,

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yetkin ve güncel bilgilere sahip uzmanlarımızın belgelendirilmesini ve uzmanlık eğitimimizin çağdaş standartlara uygun olması amacı ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği “Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı”nı gerçekleştirmek üzere karar almıştır. “Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sınavı”  Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yeterlilik Kurulu” tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu sınav için gerekli olan soru bankası ana derneğimiz olan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği çatısında ilgili dernekler, fakültelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz kadın hastalıkları ve doğum kliniklerimizin desteği ile oluşturulmaktadır.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı çekirdek müfredatı göz önünde bulundurularak çoktan seçmeli olarak hazırlanan “Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sınavı” ında hazırlanan sorulara referans olan temel kitaplar aşağıdaki listede belirlenmiştir.

Berek & Novak’s Gynecology
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment
Te Linde’s Operative Gynecology
Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies (Gabbe)
Williams Obstetrics
Wiiliams Gynecology
Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility (Speroff)
Sağlık Bakanlığı kadın sağlığı ile ilgili ulusal rehberleri

 

“Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sınavı”na katılmak isteyen meslektaşlarımıza sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiler gönderilecektir.

Tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

TJOD Yönetim Kurulu

TJOD Yeterlik Kurulu