İhtisas Süreleri

TJOD Açıklaması:
Uzmanlık tüzüğü ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı, Danıştay tarafından 19 .04.2010 tarihinde alınmış olup, kararın derneğimize tebliği 17.05 2010 tarihindedir. Dolayısıyla kararın üyelerimize bildirimi ile ilgili bir gecikme söz konusu değildir. Kararın alınmasından sonra, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş olup, asistan eğitim sürelerinin bu kararla yine eskisi gibi 5 yıl olacağı, bakanlığın bu kararla ilgili değerlendirme ve düzeltmeyi gözden geçirdiği yönünde bilgi alınmıştır.Yan dallarla ilgili olarak , çizelgede yer almayan yan dalların tekrar değerlendirileceği belirtilmiştir. Rotasyonlarla ilgili olarak da , Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun Haziran sonunda yapacağı toplantı sonucu nihai kararın verileceği bildirilmiştir. Bu toplantı ile ilgili olarak TJOD’nin, rotasyon önerilerinin de değerlendirileceği belirtilmiştir.