Hekimler Uyarıyor

Halkımıza ne de hekimlere olumlu bir kazanım getirmektedir. Aksine, bu tasarıların yasalaşması durumunda, Bakanlığa bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Tıp Fakülteleri Hastaneleri başta olmak üzere, sağlık ortamında telafisi mümkün olmayan sakıncalar doğacaktır:

1. Hastane gelirlerinin artırılması temel hedef olurken, nitelikli hasta bakımı, eğitim ve araştırma bugünkünden daha da geri plana itilecek;

2. Zor ve zaman harcanması gereken hastalardan uzak durularak, sadece “bakılan” hasta sayısının artırılmasına çalışılacak;

Öğretim üyesinden sağlık ocağı hekimine tüm sağlık çalışanları, emekliliğe yansımayan düşük bir temel ücrete mahkum edilerek, daha fazla hasta bakıp daha fazla kazanç elde etmeye yönlendirilecektir.

Sonuç olarak da, verilen sağlık hizmeti her alanda giderek kötüleşecektir.

Aşağıda imzası olan tabip odaları ve uzmanlık dernekleri olarak, Hükümetten;

1. halkımızın sağlığına zararı olacak bu yasa tasarılarının geri çekilmesini;

2. hekimlerden taşeron işçilere, kamu-özel ayrımı olmaksızın bütün sağlık çalışanlarının, iş güvencesi başta olmak üzere, özlük haklarının kalıcı bir şekilde düzeltilmesini;

3. hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının, iyi ve nitelikli hizmet üretecekleri, işsizlik kaygısı duymayacakları ve emekliliklerinde geçinebilecekleri düzenlemelerin acilen yapılmasını talep ediyoruz.

Bu konuda yapılacaklar, hükümetin halkın sağlığına verdiği önemin de bir göstergesi olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile sunulur.

1. Adli Tıp Uzmanları Derneği

2. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

3. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

4. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

5. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

6. Geriatri ve Gerontoloji Derneği

7. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

8. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

9. Havacılık Tıbbı Derneği

10. Hemaferezis Derneği

11. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

12. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

13. Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu

14. Patoloji Dernekleri Federasyonu

15. Pratisyen Hekimlik Derneği

16. Rejyonel Anestezi Derneği

17. Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği

18. Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

19. Tıbbi Onkoloji Derneği

20. Tıbbi Ultrasonografi Derneği

21. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği

22. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

23. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

24. Türk Ağrı (Algoloji) Derneği

25. Türk Androloji Derneği

26. Türk Biyokimya Derneği

27. Türk Cerrahi Derneği

28. Türk Dermatoloji Derneği

29. Türk Farmakoloji Derneği

30. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

31. Türk Gastroenteroloji Derneği

32. Türk Geriatri Derneği

33. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

34. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

35. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

36. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

37. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

38. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Derneği

39. Türk Klinik Biyokimya Derneği

40. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

41. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

42. Türk Manyetik Rezonans Derneği

43. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

44. Türk Nefroloji Derneği

45. Türk Nöroloji Derneği

46. Türk Nöroradyoloji Derneği

47. Türk Oftalmoloji Derneği

48. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

49. Türk Pediatri Kurumu Derneği

50. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

51. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu

52. Türk Pediyatrik Kardiyoloji Derneği

53. Türk Perinatoloji Derneği

54. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

55. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

56. Türk Radyoloji Derneği

57. Türk Rinoloji Derneği

58. Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

59. Türk Toraks Derneği

60. Türk Üroloji Derneği

61. Türk Yoğun Bakım Derneği

62. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

63. Türkiye Biyoetik Derneği

64. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

65. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

66. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

67. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

68. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

69. Türkiye Milli Pediatri Derneği

70. Türkiye Nükleer Tıp Derneği

71. Türkiye Psikiyatri Derneği

72. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

73. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

74. Türkiye Spor Hekimleri Derneği

75. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

1. Adana Tabip Odası

2. Adıyaman Tabip Odası

3. Afyonkarahisar Tabip Odası

4. Ağrı Tabip Odası

5. Aksaray Tabip Odası

6. Amasya Tabip Odası

7. Ankara Tabip Odası

8. Antalya Tabip Odası

9. Aydın Tabip Odası

10. Balıkesir Tabip Odası

11. Bartın Tabip Odası

12. Batman Tabip Odası

13. Bilecik Tabip Odası

14. Bitlis Tabip Odası

15. Bolu Tabip Odası

16. Bursa Tabip Odası

17. Çanakkale Tabip Odası

18. Çorum Tabip Odası

19. Denizli Tabip Odası

20. Diyarbakır Tabip Odası

21. Edirne Tabip Odası

22. Elazığ Tabip Odası

23. Erzurum Tabip Odası

24. Eskişehir Tabip Odası

25. Gaziantep Tabip Odası

26. Giresun Tabip Odası

27. Hatay Tabip Odası

28. Isparta Tabip Odası

29. İstanbul Tabip Odası

30. İzmir Tabip Odası

31.

32. Kahramanmaraş Tabip Odası

33. Karabük Tabip Odası

34. Karaman Tabip Odası

35. Kastamonu Tabip Odası

36. Kayseri Tabip Odası

37. Kırıkkale Tabip Odası

38. Kırklareli Tabip Odası

39. Kırşehir Tabip Odası

40. Kocaeli Tabip Odası

41. Konya Tabip Odası

42. Kütahya Tabip Odası

43. Malatya Tabip Odası

44. Manisa Tabip Odası

45. Mardin Tabip Odası

46. Mersin Tabip Odası

47. Muğla Tabip Odası

48. Muş Tabip Odası

49. Nevşehir Tabip Odası

50. Niğde Tabip Odası

51. Ordu Tabip Odası

52. Rize Tabip Odası

53. Sakarya Tabip Odası

54. Samsun Tabip Odası

55. Siirt Tabip Odası

56. Sinop Tabip Odası

57. Şanlıurfa Tabip Odası

58. Şırnak Tabip Odası

59.

60. Tekirdağ Tabip Odası

61. Tokat Tabip Odası

62. Trabzon Tabip Odası

63. Uşak Tabip Odası

64. Van Tabip Odası

65. Yozgat Tabip Odası

66. Zonguldak Tabip Odası

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ