Hekime Yönelik Şiddeti Kınıyoruz

Siirt İli Şirvan İlçesi Cevizlik Köyünde görevli aile hekimi Dr. Barış Dağdelen 13 Kasım 2013 günü hasta ve yakını tarafından darp edildi. Konuya ilişkin 14 Kasım 2013 tarihinde Siirt Tabip Odası bir basın açıklaması yaptı.

Bir kere daha bu şiddet sona ERSİN diyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

İlgili haber: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-4123.html