Genel Kurul Tutanağı

Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

1. Muğla, Çanakkale ve Kütahya şubelerinin kuruluş hazırlıklarını tamamladığı belirtilerek başvuru dilekçeleri okundu ve oya sunuldu. Oy birliği ile 3 yeni şube kurulmasına karar verildi.

2. Yeterlilik Kurulu Genel Kurulu’nun iptali görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. Yeterlilik Kurulu’nun TJOD’ye yönetimsel olarak bağlanmasına, kurulun çalışmasıyla ilgili hususların TJOD Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı yönerge ile belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu’nun seçimi görüşüldü. “TJOD genel yönetim kurulu tarafından seçilen kuruldur. Yürütme kurulu Türkiye’de kadın hastalıkları ve doğum ana dalının yan dalları (üreme endokrinolojisi ve infertilite, perinatoloji, jinekolojik onkoloji, ürojinekoloji) konusunda faaliyet gösteren yan dal derneklerinin önereceği, 10 yıldan fazla üniversite ve/veya eğitim hastanelerinde görev yapmış ve halen yapmakta olan adaylar arasından seçilecek 8 kişi ve TJOD yönetim kurulundan seçilecek bir üyenin katılımıyla oluşur. TJOD yönetim kurulu; yürütme kurulu için aynı adaylar arasından 6 yedek üye belirler” önerisi oy birliği ile kabul edilip karara bağlandı.

4. Diğer uzmanlık derneklerinin uygulamasına paralel olarak derneğin iktisadi teşekkül kurmasına dair izin verilmesi amacıyla öneri sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

5. TJOD Yönetim kurulu başkanı halen mecliste olan tam gün yasa tasarısı ile ilgili son durumu ve dernek olarak yapılanları anlattı.

Divan Başkanı; katılımcılara teşekkür ederek Genel Kurul’u kapattı.