Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ

Prof. Dr. Fatih Şendağ

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Fatih Şendağ, ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamlamış ve bu okullardan birinciliklerle mezun olmuştur. 1986 – 1992  yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alarak birincilikle mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 1993 – 1998  yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında Ege  Üniversitesi  Kadın Hastalıkları ve  Doğum Anabilim Dalında uzman doktor, 2000 – 2004 yılları arasında aynı kurumda Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışan Fatih Şendağ; 26.04.2004 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti ünvanını almıştır. 18.03.2011 tarihinde ise Profesör ünvanını almış ve 2014 Ekim ayına değin Ege  Üniversitesi  Kadın Hastalıkları ve  Doğum Anabilim Dalında Profesör kadrosunda çalışmıştır. 2014 Ekim ayından itibaren Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Merkezi Direktörlüğünü yürütmektedir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ’ın katıldığı eğitimler arasında 2001 yılında Gazi Üni. Tıp  Fak.  Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalında İleri Düzey Endoskopik Cerrahi Eğitimi; Mayıs 2005 – Aralık 2005 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Reprodüktif Endokrinoloji ve Tüp Bebek eğitimi ve sertifikasyonu; Ekim 2007 de A.B.D. Atlanta Northside Hospital’da Laparoskopik Cerrahi ve Robotik Cerrahi Eğitimi; Ekim 2008’de A.B.D. Louisville Üniversitesi, Minimal İnvazif Jinekoloji Bölümü’nde Laparoskopik Cerrahi Eğitimleri yer almaktadır.

Ege Üniversitesi Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğünü yürüten Prof. Dr. Fatih Şendağ, Türkiye’de ilk defa “Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı”nı başlatmıştır. Türkiye’de ilk defa “tek delikten laparoskopik histerektomi ve over kisti” operasyonlarını uygulamıştır.  Çok sayıda ulusal bilimsel toplantılar yanı sıra Avrupa ve Amerika jinekolojik endoskopi cemiyetlerinin kongrelerine de konuşmacı olarak davet edilmiştir. Jinekolojik Endoskopi Derneği Web sitesi editörüdür. Türkiye’de ilk defaJinekolojik Laparoskopide Sanal Gerçeklik Eğitimini”  başlatmıştır. Mart 2012’de Ege Üniversitesi’nde robotik cerrahi ünitesini kurmuş ve ilk jinekolojik robotik cerrahi operasyonlarını gerçekleştirmiştir. Yine Türkiye’de ilk defa “Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programı”nı Ege Üniversitesi’nde başlatmıştır. 2013 yılı Ocak ayında Türkiye’de ilk kez “tek delikten robotik histerektomi” operasyonunu gerçekleştirmiş, dünyadaki ilk vakalar arasında yer almış ve uluslararası saygın bir dergide yayımlanmıştır. 14 Kasım 2013 yılında İzmir’den Washington’a AAGL kongresi esnasında canlı yayında single port robotik total histerektomi operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve  Türk tıp literatürüne geçmiştir.

1 dünya kongresi, 2 Ortadoğu kongresi, 6 ulusal sempozyum, 3 ulusal kongre ve 1 uluslararası sempozyumun bilimsel sekreterliklerini; ve 30 endoskopik cerrahi workshop organizasyonunu gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, 2008 yılından itibaren yılda 3 kez 1’er aylık jinekolojik endoskopi eğitim programları gerçekleştirmektedir.

2005-2011 yılları arasında Jinekolojik Endoskopi Derneği Genel Sekreter’liği yapan Prof. Dr. Fatih Şendağ, 2011’den itibaren derneğin başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 2007-2013 yılları arasında Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Dr. Şendağ, 2013 yılından itibaren aynı derneğin ikinci başkanlığını yapmaktadır.  2012 yılından itibaren Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi başkanı ve 2014 yılından itibaren ise Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Jinekolojik Ekdoskopi Derneği’nin (MESGE) 2010 yılından itibaren bilimsel sekreteri olanProf. Dr. Fatih Şendağ, 2008’den itibaren de Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği’nin (ESGE) uluslararası bilimsel komitesinde görev yapmaktadır. Amerika Jinekolojik Endoskopi Derneği’nin (AAGL) de danışma kurulu üyesidir.  Prof. Dr. Fatih Şendağ’ın yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi, ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan çok sayıda bildirisi ve kitaplarda bölüm yazarlığı mevcuttur.

fatih.sendag@gmail.com            www.fatihsendag.com