EBCOG Tarafından Tanınan ve Akretidite Edilen Kliniklerimiz

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) ile EBCOG arasında altı yıl boyunca sürdürülen aktif iletişim ve birlikte çalışma meyvelerini vermeye devam ediyor.

TJOD Yönetim Kurulunu temsilen EBCOG’ta ülkemizi temsil eden Doç. Dr. Ali Baloğlu’nun da katılımıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği başarıyla temel Obstetrik ve Jinekolojik eğitim verebilmek açısından 24 Mayıs günü yapılan değerlendirme sonucu akredite edilmiştir. EBCOG Böylelikle ülkemizde EBCOG tarafından tanınan ve akredite edilen kadın doğum kliniklerimizin sayısı 5’e yükselmiştir.

Ekim ayında ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’nin EBCOG nezdinde yapmış olduğu başvuru değerlendirilerek, bu klinikte Dr. Juriy Wladimirrof ile birlikte, Yönetim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Ali Baloğlu ve ENTOG temsilcilerinin de katılacağı juri tarafından vizit yapılarak akreditasyon başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

Yönetim Kurulumuz göreve geldiği andan itibaren, hem FIGO hem de EBCOG kapsamı içerinde ülkemiz kadın hastalıkları ve doğum eğitiminin standardize edilmesini ve niteliğinin yükseltilmesini amaçlamış olduğundan, bundan sonra da bu amaçla çalışmalarını aynı hızla devam ettirecektir.

Doç. Dr. Ali BaloğluEBCOG Tarafından Tanınan ve Akretidite Edilen Kliniklerimiz