Duyuru

Değerli Meslektaşlarım;

Son günlerde sosyal medyada yer alan bazı iddialardan dolayı 12 Mayıs 2015 tarihinde yapılması planlanan “TJOD Olağanüstü Genel Kurulu” ile ilgili olarak bazı açıklamaların yapılması gereği doğmuştur:

  1. 12 Mayıs 2015 tarihinde yapılacağı ilan edilen “TJOD Olağanüstü Genel Kurulu”  tamamen eksiklikleri bulunan “Şubeler Yönetmeliği”nin çıkarılması ve bu konudaki tüzük değişikliklerini yapabilme amacıyla planlanmıştır. Bu “Olağanüstü Genel Kurul” un ardında başka niyetler aramayı gereksiz bir çaba olarak görmekteyiz.
  2. TJOD; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hukuk ilkelerine saygılı , demokratik bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Yapılan her faaliyetimiz bu kapsamda değerlendirilmelidir. Ortada “Anti-demokratik bir Olağanüstü Genel Kurul” yoktur; tam tersine 2 Kasım 2014 tarihindeki “Genel Kurul” üzerinden 6 ay geçmesine ve TJOD başarılı icraatlar yapmasına karşın Sürekli bir “Yıpratma faaliyeti” vardır.
  3. 2 Kasım 2014’te yapılan “TJOD Genel Kurul” una katılamayan şubeler; seçimden 2 hafta önce TJOD Yönetim ve Denetim Kurulu’na noterden yazılı ihtar gönderen 10 hocamız nedeniyle ve hukuki gerekçeler ile katılamamışlardır. Bu şubelerin ,  yapmış oldukları yeni bir seçim mevcut değildir ve hukuki durum geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla, Kasım 2015 tarihinde yapılacak “TJOD Olağan Genel Kurul” una kadar, maalesef bu şubeler hukuki nedenlerle herhangi bir Genel Kurula katılamayacaklardır. Bu husus, TJOD Yönetim Kurulunun değil, hukukçuların görüşüdür.

  4. Kaldı ki; 2 Kasım 2014 seçimlerine katılamayan bir kısım delegelerimizin , TJOD Genel Merkezine karşı açmış oldukları davalar mevcuttur. Doğal olarak , yargı bu konuda son sözü söyleyecektir. Halen , devam eden bu davaların varlığında , bu hukuki süreçle ilgili olarak TJOD Yönetimi olarak herhangi bir yorumda bulunmak istemiyoruz. Ayrıca, devam eden hukuki süreç ile ilgili olarak sürekli yorum yapan ve çeşitli sosyal medya organlarında bu konuyu işleyen meslektaşlarımıza , yaptıklarının “suç “ oluşturduğuna dikkat çekmek isteriz.

 

Sevgili Meslektaşlarım;

Çağrımızı yinelemek istiyorum, Lütfen kısır çekişmeleri bir yana bırakıp, meslektaşlarımız için çalışalım. Biz, enerjimizi bu tür konulara değil, meslektaşlarımızın yararına olacak konular için harcamak istiyoruz.

Saygılarımla

 

Prof.Dr.Cansun Demir

TJOD Yönetim Kurulu Başkanı