Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Kadın, bir toplumun ana ögesi, sahip olduğu hak ve özgürlükler ise toplumsal gelişim ve kalkınmanın temel göstergeleridir. Kadın özgürlüğünün bulunmadığı, kadın haklarının hiçe sayıldığı, kadına yönelik şiddetin önlenemediği, kadının eğitimde erkeklerle eşit olanakları paylaşamadığı toplumlar, uygarlık yolunda geride kalmaya mahkumdurlar. Günümüzde, işsizliğin, adaletsizliğin, cinsiyet ayrımcılığının ve her alanda şiddetin faturasını eşlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız ,analarımız, yani kadınlarımız ödemektedirler. Onlar layık oldukları haklara ve adalete kavuşamadığı sürece, Dünya küresel rehaf, barış ve güvenliğe ulaşamayacaktır.

Olumlu bir çok gelişmeye rağmen, ülkemizde ve dünyada , anne ve çocuk sağlığı, kadın hakları, cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet konusunda büyük sorunlar bulunmaktadır.. Kuruluş amaçlarından birisi, Kadın Sağlığı’nı geliştirmek ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek olan TJOD, Birleşmiş Milletler’in kadın-erkek eşitliği ve kadınların konumlarının güçlendirilmesini öngören Bin Yıl Kalkınma Hedefini desteklemekte ve bunu toplumsal kalkınmanın ana unsuru olarak görmektedir.

TJOD olarak, 150 yıl önce haksızlığa, eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcı uygulamalara karşı başını kaldıran kadınların mücadelesini selamlıyor, ve adil, eşit, onurlu bir yaşamı fazlasıyla hak eden kadınlarımızın “Dünya Kadınlar Günü’nü” içten dileklerimizle kutluyoruz.

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ ( TJOD )