”Doğumda Omuz Takılmasına Bağlı Kol Hasarı ” Kamuoyuna Duyuru | 01.12.2016

 

Medyada çıkan “Doğumda Omuz Takılmasına Bağlı Kol Hasarı” ile ilgili haberlere istinaden; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekimlerinin ana derneği olan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) olarak kamuoyu açıklaması yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  Öncelikle bu tür doğumda yaralanmalara bağlı kalıcı sakatlık meydana gelen tüm bebek ve aileleri için üzgün olduğumuzu ve en kısa zamanda şifa bulmalarını dileriz. Ancak; tıbbın gereği olarak ve diğer meslek gruplarına göre azımsanamayacak kadar çok daha uzun süre eğitim alınan, doğanın mucizesi olan doğum eylemine yardımcı olmak üzere alınan eğitimin yanı sıra hiç şüphesiz insani ve vicdani duygular olmaksızın yapılamayacak olan bu meslekte yapılan her uygulamanın avantajları ve riskleri olduğu kaçınılmazdır. Omuz distosisi vb. gibi istenmeyen olaylarda sadece doğumu yaptıran meslektaşlarımızın suçlanmasından da üzüntü duyduğumuzu belirmek isteriz.

Omuz takılması olguları nadir görülen ve çoğu doğum öncesi ve doğum sırasında öngörülemeyen olgulardır. Omuz takılması gelişen gebelerin yarısından fazlasında tanımlanabilir herhangi bir risk faktörü yoktur. Omuz takılması öngörmemizi sağlayabilen diyabet, obezite ve makrozomi gibi risk faktörleri ile omuz takılmaları düşük oranda öngörülmektedir. Dolayısıyla anne karnında makrozomik yani doğum ağırlığının fazla olmasından kuşkulanılan tüm olgularda elektif olarak sezaryen yapılması uygun değildir. Son on yılda 4000 gramın üzerindeki doğumların oranı artsa da, omuz distosisi oranı zaman içerisinde sabittir ( %0.-%1.4). Omuz takılması olgularının %50-60’ı 4000 gramın altındaki bebeklerde görülmektedir. Doğum travmasının; özellikle omuz ve kola giden sinirlerin bulunduğu brakial pleksus denilen sinir köklerinin hasarının önlenebilmesi için diabetik olmayan gebelerde 4500 gram, diabetik gebelerde 4000 gramın üzerinde tahmin edilen doğum ağırlığı baz alınarak sezaryen doğum yapılması eğilim mevcuttur. Bununla birlikte American Obstetri ve Jinekoloji Derneği (ACOG) doğum öncesi tahmini doğum ağırlığı diyabetik olmayanlarda 5000 gram, diyabetik olanlarda ise 4500 gramdan fazla olan gebelerde sezaryen yapılmasını önermektedir. Ayrıca omuz distosisinin kendisi brakial pleksus sinirinin zedelenmesine yol açmakla birlikte annenin doğum eylemi sırasında uyguladığı uygunsuz endojen güçlerinde (yanlış ıkınma gibi) brakial pleksusun yaralanmasında etkili olduğuna dair kanıtlar mevcuttur.

Unutmayalım ki “Doğumun Garatisi Yoktur”. Ülkemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekimi meslektaşlarımız yılda 1.5 milyon kadar doğum yaptırmaktadır. Her hekim her gebe için gerek bebek açısından gerekse de anne açısında doğum eyleminin sağlıklı bir şekilde bitmesini ister.

Saygılarımızla

 

Prof. Dr. Ateş Karateke

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı