Danıştay 5. Dairenin Tam Gün Kararı

Danıştay 5.Dairesi 6 Nisan 2011 tarihinde “Tam Gün Davası” ile ilgili esastan karar verdi.Karara göre, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan doktorların muayenehane açabileceği, ama özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacağı hükme bağlanmıştır. Danıştay kararının tam metni aşağıdadır.