Canan Karatay’ın Suç Duyurusuna Savcıdan Takipsizlik

Taraflar arasında tartışmaya konu husus, sırf bilimsel niteliği taşıyan bir husus olmaktan öte, halk sağlığını dolayısıyla kamuyu ilgilendiren bir husustur. Bu itibarla tarafların farklı görüşlerinin kamuoyunca çeşitli aşamalarda paylaşılması, haber konusu edilmesi, kamuoyunun bu aşamalarda haberdar edilmesi, varsa haklarındaki bu konuyla ilgili işlemlerin de kamuoyunun bilgisinde olması kamu sağlığı ve dolayısıyla kamuyu ilgilendiren bir husus niteliğindedir. Şikayete konu olan paylaşım incelendiğinde içerik olarak müştekiyi küçük düşürmeyi sağlama amacıyla yapılmış bir açıklama niteliğinde olmayıp, kararın henüz kesinleşmemesi hususuna riayet edilmemesi, eylemin tek başına küçük düşürme unsuru oluşturmayacağı, müştekinin ek dilekçesinde onur kurulunda Mehmet Yavuz Ceylan’ın bulunmaması gerektiğine ilişkin talebin de hakkında verilen karara karşı itiraz niteliğinde bir talep olup, atılı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğuna dair bir kovuşturma yapılmasını gerektirir delil bulunmadığı anlaşılmıştır.