Bodrum Devlet Hastanesi’nde Şiddete Maruz Kalan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile İlgili Açıklama

16.12.2010 tarihinde Bodrum Devlet Hastanesi’nde anomalili (anensefali) bir gebeliğin tanı ve tedavisi sonrası, bir meslektaşımız hastayı özel bir hastaneye sevk etmediği bahane edilerek şiddete maruz kalmıştır. Meslektaşımızla görüşülmüş ve geçmiş olsun dileklerimiz iletilmiştir. Haksız ve nedensiz şekilde şiddete uğrayan meslektaşımızın hukuk davası TJOD tarafından üstlenilecek ve takip edilecektir. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, ve son yıllarda hekime karşı giderek artan şiddet olaylarına yol açanları nefretle kınıyoruz..

Son yıllarda şiddetin giderek toplum tarafından kabul gören bir değer yargısı olarak kabul edilmesi ve birbirine aktarılması, iletişim çağında ironik olarak bireysel iletişim yeteneklerinin azalması, şiddeti sosyal bir olgu olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yalnızca üzüntüde değil, sevinç anında bile şiddet bir davranış biçimi olmuştur. Yetkililerin, yeterli alt yapı ve kültür oluşmadan, halkın sağlıktan beklentisini en üst düzeye çeken konuşmaları, hekimi tek suçlu gösteren kolaycı ve haksız zihniyet, “eğer işler yolunda gitmezse hesabını hekimden sorun” yaklaşımı hekimi savunmasız olarak şiddet uygulayıcılarının önüne atmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, daha ciddi olaylar vuku bulmadan, bu konuda gerekli araştırmayı yapmalı, sorumluların peşine düşmeli ve hekimini savunmalıdır. Eğer bu yapılmazsa, bundan sonra da vuku bulabilecek daha ciddi olaylarda sorumluluk bu şiddeti uygulayanlarda değil, gerekli önlemi almayıp, halka şirin görünmek adına şiddete sessiz kalanlarda olacaktır.

Meslektaşımıza bir kez daha geçmiş olsun diyor, yetkilileri daha sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

TJOD