BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde hekime yönelik şiddet son bulmadığı gibi maalesef her geçen gün daha da artarak devam ediyor.

Dr. Fikret Hacıosman 2 Ekim 2018 günü, görev yaptığı hastanede eski bir hastasının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiştir. Hepimizi yasa boğan bu olay artık hekime şiddet boyutunun adeta “ katliama” dönüştüğünü göstermektedir. Yaşanan olaylara “şiddet” kelimesi hafif kalmaktadır.

Biz bu elim olayın yasını bile tutamadan bugün TJOD Sakarya Şube Başkanımız Prof. Dr. Serhan Cevrioğlu görevi başında şiddete uğramıştır.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği olarak hekime yönelik bu tür saldırıların son bulması amacıyla uzun zamandır mücadele vermekte ve sesimizi duyurmaya çalışmaktayız. Ancak tıpta uzmanlık dernekleri ve hekimler olarak yaşanan olayları gündeme taşımak ve kınamak dışında yapabileceğiniz şeyler sınırlı kalmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 1 Ekim itibariyle yeni yasama döneminde göreve başlamış bulunmaktadır.

Hekimler ve tıpta uzmanlık dernekleri olarak Meclisimizin hekime yönelik şiddet konusunda acil olarak yasal düzenlemeler getirmesini beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygı ile açıklarız.

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ