Aşırı Aktif Mesane Farmakolojik Tedavisinde Klinik Yaklaşımlar: Farklı Disiplinlerde Karşılaştırmalı İlk Çevrimiçi Anket Çalışması

AŞIRI AKTİF MESANE FARMAKOLOJİK TEDAVİSİNDE KLİNİK YAKLAŞIMLAR: FARKLI DİSİPLİNLERDE KARŞILAŞTIRMALI İLK ÇEVRİMİÇİ ANKET ÇALIŞMASI

Aşırı aktif mesane tedavisinde konservatif yöntemlerin yetersiz kaldığı ya da uygulanmadığı durumlarda, hemen her zaman, farmakolojik tedaviler uygulanmaktadır. Farmakolojik tedaviyi en çok reçete eden hekimler ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile ürologlardır. Daha az oranda ise geriatristlerin bu tedavi yöntemini tercih ettikleri bilinmektedir.

Bu çalışmanın amacı, geniş serili katılımla yapılacak çevrimiçi bir anket çalışması ile, ülke genelinde, aşırı aktif mesane farmakolojik tedavi seçimine etki eden faktörleri tam olarak ortaya koyabilmektir. Bu araştırma ile farklı disiplinlerdeki hekimlerin tercihlerini etkileyen faktörler de saptanabilecektir. Bu çalışma ile saptanabilecek farklılıklar, ileride yapılması planlanan çalışmalara da öncülük edebilecektir.

Katılımınız ve değerli katkınız için teşekkür eder, saygılar sunarız.
Uz. Dr. Ertunç Mega – Prof. Dr. Rahmi Onur

AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ANKETE KATILABİLİRSİNİZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrK0cui2Nmjg6s1dC6O1Q1_JkdWzLC7l0a9RbnhzWDvxQLxA/viewform