2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun

Değerli Meslektaşlarımız,
Giderek artan şikayet ve davalar, biz hekimlerin özellikle de kadın doğum uzmanlarının yürürlükte olan yasal uygulamaları daha ayrıntılı incelemesine neden olmaktadır. Gebelikten korunma yöntemleri, gebelik sonlandırmalar ve sterilizasyon işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeler 1983’de kabul edilmiş ve 27.05.1983’ de Resmi Gazetede yayınlanmış “Nüfus Planlaması Hakkında Kanun” çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu kanunun kapsamının iyi bilinmesi, meslektaşlarımızın gerek kamu, gerek de özel sektörde karşılaşacağı sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. TJOD düşüklerin güvenli koşullarda gerçekleşmesi ile ilgili olarak FIGO (International Federation of Obstetrics and Gynecology) ile birlikte bir uluslararası çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda tüm meslektaşlarımızın konu ile ilgili yasal düzenlemelere kolay erişimi için 2827 sayılı “Nüfus Planlaması Hakkında Kanun” ve ekleri sayfamıza eklenmiştir aşağıdaki linkle PDF dosyasını indirebilirsiniz.