2.TIP HUKUKU GÜNLERİ, ADLİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK, 6-7 NİSAN 2012, İSTANBUL

2.tipgunleri_afis

 2. TIP HUKUKU GÜNLERİ

Adli Jinekoloji ve Obstetrik
6 NİSAN 2012 CUMA
09.00-10.30:   AÇILIŞ
Prof. Dr. Zeki Soysal ile ilgili slayt gösterisi ve anma konuşmaları
10.30-10.45:  Ara
10.45-13.00:   1. OTURUM
JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİKTE KARŞILAŞILAN TIBBİ UYGULAMA HATALARI
Moderatör:
Prof. Dr. Erdem Özkara
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Doç. Dr. İsmail Dölen
Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi
Prof. Dr. Rıza Madazlı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları AD
Adli tıp uygulamaları açısından konuya yaklaşım
Doç. Dr. Nevin Şahin
İÜ Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD
Hemşire ve ebeler açısından konuya yaklaşım
Jin. Dr. Işıl Güney Tunalı
Serbest hekim-Avukat
Kadın doğum uzmanları açısından konuya yaklaşım
Av. Halide Savaş
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi
Dava örnekleri ile konuya hukuksal yaklaşım
Tartışma
13.00-14.00:  Öğle Arası
14.00-16.00:  2. OTURUM
JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİKTE ADLİ RAPORLARIN DÜZENLENMESİ VE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI
Moderatör:
Prof. Dr. Fuat Demirci
İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları AD
Doç. Dr. Abdi Özaslan
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Gürsel Çetin
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Kadın doğum alanı ile ilgili yasal düzenlemelerin adli-tıbbi yönü
Doç. Dr. İsmail Dölen
Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi
Kadın doğum alanı ile ilgili adli raporlar ve bilirkişilik
Prof. Dr. Serhat Gürpınar
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Adli Tıp Kurumu uygulamaları açısından konuya yaklaşım
Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuki uyuşmazlıklarda adli tıbbın rolü
Tartışma
16.15-18.30:  3. OTURUM
GEBELİK, DOĞUM ve LOHUSALIK DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN ADLİ TIBBİ SORUNLAR
Moderatör:
Prof. Dr. Atınç Çoltu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İsmail Çepni
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları AD
Jin. Dr. Işıl Güney Tunalı
Serbest hekim-Avukat
Kadın doğum uzmanlarının gebelik, doğum ve doğum sonrası karşılaştığı sorunlar
Yard. Doç Dr. Nazan Karahan
Karabük Üniversitesi SYO-Ebeler Derneği Başkanı
Hemşirelik ve ebelikte gebelik, doğum ve doğum sonrası karşılaşılan sorunlar
Doç. Dr. Bora Büken
İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Anne ve bebek ölümlerine adli tıbbi yaklaşım
Prof. Dr. Gökhan Oral
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Gebelik ve lohusalıkta karşılaşılan adli psikiyatrik sorunlar
Tartışma
7 NİSAN 2012 CUMARTESİ 
09.30-11.30:  4. OTURUM
ÜREME ve CİNSEL SAĞLIK HAKLARI İLE İLGİLİ ETİK- HUKUKSAL İKİLEMLER
Moderatör:
Prof. Dr. Nezihe Beji
İÜ Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD
Prof. Dr. Ümit Biçer
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Jin. Dr. Yeşim İşlegen
Serbest hekimİstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu
Üreme sağlığı: hekim sorumluluğu ve etik değerler
Yard. Doç. Dr. Ergül Aslan
İÜ Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD
Üreme sağlığı ve cinsel şiddet olgularında hemşirelik
Doç. Dr. Gürkan Sert
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD- HAYAD
Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakları ile ilgili etik- hukuksal ikilemler
Av. Meriç Eyüboğlu
İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu
Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında sağlık çalışanları tarafından  gereği gibi yapılmayan muayene ve raporların sonuçları
Tartışma
11.30-11.45:  Ara
11:45-13.45: 4. OTURUM
JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK OLGULARINDA OTOPSİ
Moderatör:
Prof. Dr. Başar Çolak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Yard. Doç. Dr. Murat Eke
Kırıkkale Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Doç. Dr. Selman Demirci
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi AD
Otopsiler açısından batın ve pelvis anatomisi
Yard. Doç. Dr. Gökhan Ersoy
İÜ Adli Tıp Enstitüsü
Gebeleliğe ve cerrahi girişimlere bağlı komplikasyonlarda otopsi
Uz. Dr. Ayper Kaçar
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı
Plasenta Patolojisi ve Fetal Otopsi: Diseksiyon Teknikleri, Genel Yaklaşım ve Raporlama
Tartışma
13:45-14.00: KAPANIŞ KONUŞMALARI
 
Yer: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu