2 Kasım 2014 Tarihli TJOD Genel Kurulu Seçimleri ile İlgili Açıklama

Değerli Meslektaşlarım, 

2 kasım 2014 tarihinde yapılan TJOD Genel Kurul sırasında yaşananları , konunun çarpıtılarak gündeme getirilmesi ve yeni bir algı yönetimi yapılması dolayısıyla  sizlere açıklamak istiyorum.

TJOD 2014 Genel Kurul kararı 22.06.2014 tarihinde alındı, ve 2 Kasım 2014 ‘da yapılacağı tüm delegelere duyuruldu. Bu Genel Kurul tarihi , şu anda muhalefette bulunan ve TJOD Yönetim Kurulun’da da yer alan arkadaşlarımızın bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. Bu tarihin seçilmesi ise hem Tüzüğü’müze göre Kasım ay’ı içerisinde Genel Kurul yapma zorunluluğu hem de bu tarihten bir hafta sonra TSRM, iki hafta sonra  da Jinekolojik Onkoloji Derneği kongreleri olması nedeniyle idi.

Genel Kurul ile ilgili gazete ilanı zamanında yapıldı. Tüm delegelere kesin tarihin 2 Kasım 2014 olacağı vurgulanarak davetiye gönderildi. Yine yasal zorunluluk olmadığı halde delege isimleri Şube seçim sonuçları belli oldukça webde açıklandı..

Genel Kurul’a 217 delege davet edildi.; ancak 28 Ekim 2014 tarihinde TJOD Genel Merkez’ine on meslektaşımız tarafından son derece sert bir dille yazılmış  bir ihtarname gönderildi. Ihtarname hem Yönetim Kurulu hem de Denetleme Kurulu Üyelerine çekilmişti.

Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine Çekilen bu ihtarnamede delege listesinin açıklanması, Şube Genel Kurulları’nın zamanında olup olmadığı gibi hususlar nedeniyle Denetleme Kurulu göreve çağrılıyor ve bu şekilde yapılacak Genel Kurul’un iptali için dava açılacağı belirtiliyordu. Bu gelişme üzerine TJOD Yönetimi olarak  bir saygıdeğer Hukuk Fakültesi Dekanı, bir Yargıtay Daire Başkanı emekli Hukukçu, Dernek Avukatı ve bir  Savcı’dan ayrı ayrı görüş alındı. Hepsinin ortak olarak görüşü , Hem TJOD tüzüğü hem de Dernekler Kanunu’na göre zamanında Genel Kurul’larını yapmayan şubeleri Genel Kurul’a alırsak Genel Kurul’un iptal olacağı ve Derneğin kayyuma teslim edileceği idi. Bu hukuksal görüşe ve TJOD Denetleme Kurulu’nun hukukçulardan yana görüş bildirmesine rağmen, TJOD Yönetim Kurul’u  acil toplantıya çağrıldı ve  tüm arkadaşlarımızın seçime girebilmelerinin yolu açılabilmesine çalışıldı, ancak hukukun gösterdiği yola uyma zorunluluğumuz ağır bastı..4 şubenin (İstanbul,Gaziantep,Adapazarı ve Samsun) genel kurula katılamayacakları yönünde Yönetim kurulu’ nun oy çokluğu ile karar alındı.

Sonrasında Genel kurul Hazirun listelesinde bu 4 şube yer almadı.

Genel kurulda bu arkadaşların yer almasına dair verilen dilekçe usule uygun olmamakla birlikte Genel Kurul’da  iyi niyetimiz nedeniyle okundu ve Genel Kurul kararıyla reddedildi.

Bu oylama esnasındaki bazı meslektaşlarımızın agresif, hekimlik duruşuna yakışmayan davranışları ise belleklerde yerini almıştır…

Ardından  seçime geçildi seçim sonuçlarını biliyorsunuz : Genel Kurul büyük çoğunlukla toplandı..177 delege Genel Kurul’a katıldı 151 oy kullanıldı. Ben 143 oy aldım listemizden en az oy alan arkadaşımız 115 oyla Yönetim Kurulu’ na seçildi. Muhalefet listesinden Genel Kurul’a katılıp en fazla oy alan arkadaşımız 27 oy aldı.Seçime katılmayan muhalif listede yer alacak 27 kişiyi ve 4 Şube oylarını toplasanız ve bu 27 oya ekleseniz 90 etmiyor. Ayrıca bu 4 Şubeden olup ta neden bizi oy hesabında muhalefet içinde hesaplıyorsun diye serzenişte bulunan arkadaşlarımız da oldu.

Değerli meslektaşlarım “yenilen pehlivan güreşe doymazmış”,;ama burada hem haksızlık yapan, normal şartlarda seçimi kazanamayacağını anlayıp kendi derneğini tehdit eden, deyim yerindeyse ” kendi kazdığı kuyuya düşen ” bu son derece deneyimli ! topluluk, sanki seçim süreci boyunca son derece iyi niyetli ve olgun bir tavır sergilemişler gibi, bizlerden neden kendilerine iyi niyet gösterilmediği için hesap soruyor, meslektaşlarımıza yanlış bilgiler vererek yaptıkları saygısızlığı ve hatayı unutturmaya çalışıyor. Bu grubun bugün dürüstçe yapması geren bizlere hesap sormak değil, kendilerini az da olsa destekleyen meslektaşlarımıza hesap vermektir…

Değerli arkadaşlarım ,

Eğer bize bu ihtarname çekilmeseydi tüm şubeler zaten davet edilmiş oldukları  Genel Kurul’a  gireceklerdi. Karalama kampanyalarından başlarını kaldıramadıkları için, en temel dernek uygulamalarını yerine getiremeyenlerin, TJOD Yönetimi’ni asılsız açıklamalarla suçlama hakları yoktur,

TJOD Yönetim Kurulu Başkan’ı olarak artık önümüzdeki projelere ve yapacaklarımıza odaklanmış olmakla birlikte, geçen 2012 Genel Kurul’undan sonra da olduğu gibi algı operasyonlarına devam eden, meslektaşlarımızın itibar etmediği bir gruba karşı Genel Kurul’ la ilgili yapacağım tek ve  son açıklama budur.

Tüm meslektaşlarımı kucaklıyorum,hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum….

Saygılarımla,

Prof.Dr.S.Cansun DEMİR

TJOD Genel Başkan