12 Ocak 2013 Akademisyen Yürüyüşü

Değerli meslektaşımız,

Öğretim üyelerine, üniversite emekçilerine ve öğrencilere uygulanan

baskı ve yıldırma politikaları, üniversitelerde gericilikle birlikte

çığ gibi büyüdü. Yeni YÖK taslağı ise özelleştirme, üniversiteleri

doğrudan sermayeye bağlama, akademisyenlerin iş güvencesi ve akademik

özerkliğini yok etme planlarını dışa vurdu. ODTÜ'de yaşananlar ise

herşeye rağmen üniversitelerdeki direncin kırılamadığını gösterdi.

Aşağıda isimleri bulunan çağrıcı  kurumlar 12 Ocak 2013 Cumartesi günü

üniversitelerdeki baskı, yıldırma, YÖK Yasa Taslağı ve son dönemde

ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına

karşı merkezi bir "akademisyen yürüyüşü ve basın açıklaması"

düzenliyor.

Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde 12.30'da başlayacak olan

yürüyüş Sakarya Meydanı'nda basın açıklaması ve halka bildiri

dağıtılmasıyla son bulacaktır.

Türk Tabipler birliği olarak, üniversitenin direncini bir kez daha

göstermek için tüm akademisyen üyelerimizi yürüyüş ve basın

açıklamasına destek vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

TTB Merkez Konseyi

Çağrıcı Kurumlar

Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği · Akdeniz

Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği · Başka Hacettepe Yok

İnisiyatifi · Ege Öğretim Elemanları Derneği · Hatay Üniversite

Öğretim Elemanları Derneği · Isparta Öğretim Üyeleri Derneği ·

Mülkiyeliler Birliği Derneği · ODTÜ Mezunları Derneği · Orta Doğu

Öğretim Elemanları Derneği · Trakya Üniversite Öğretim Elemanları

Derneği · Üniversite Konseyleri Derneği · Van Üniversite Öğretim

Elemanları Derneği

http://www.ttb.org.tr/index.php/Guncel/yok-3547.html