10. TJOD Kongresi’nde Verilen Ödüller ve Burslar

TJOD BURSLAR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür  Yeniel
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi , Bornova/İzmir

Tuğba Saraç Sivrikoz
Zeynep Kamil, İstanbul

TJOD PROF. DR. ATİLLA YILDIRIM ANA ÇOCUK SAĞLIĞINA DESTEK ÖDÜLÜ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında  Prof. olarak çalışırken 2009 yılında aramızdan ayrılan hocamız anısına eşinin Maddi desteği ve Osman gazi üniversitesinin destekleri ile hocamız anısına 1000 USD’lik burs desteği verildi.
Evaluation of the Relationship between Adenosine  Deaminase, Myeloperoxidase, and Cholinesterase and Preeclampsia Severity and Neonatal Outcomes
Zehra Kurdoğlu,1 Halil Özkol2 , Mertihan Kurdoğlu,3 Mansur Kamacı4
1 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey,2 Department of Medical Biology, Faculty of Medcine, Yüzüncü Yüz Yıl University, Van,Turkey

HPV DNA and Pap Smear test results in cases with and without cervical pathology
Servikat patolojisi olan ve olmayan olgularda HPV DNA ve Pap smear test sonuçları
Sabit Özalp1, Tercan Us2, Emine Arslan1, Tufan Öge1, Nilgün Kaşifoğlu2
1Department of obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Eskişehir Osmangazi Unirversity, Eskişehir, Turkey
2Department of Microbiologyi Faculty of Medicine, Eskişehir Osmangazi Unirversity, Eskişehir, Turkey

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
ÖĞRETMELERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE YÖNELİK BAKIŞ AÇISININ, KADIN DÖVMEYE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Oya Gökmen, Emine Küçük, İhsan Düşmez, Songül Barış, Suna Tuncer, Canan Aksar

 1. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 2. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
NEOPTERİN: POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDAKİ ENFLAMASYONUN UMUT VADEDEN BİR BELİRTECİ
İbrabim Alanbay, Cihangir Mutlu Ercan, Hakan Çoksüer, Mehmet Sakıncı,Kazım Emre Karaşahin, Özlem Öztürk, Halil Yaman
1-GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 
2-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
PREEKLAMSİDE KORYON VİLLUSLARINDA CD34 EXPRESYONU VE VİLLUSLARIN ULTRASTRÜKTÜEL  İNCELENMESİ 
Sevgi Kalkanlı, Engin Deveci, Mehmet Sıddık Evsen, Muhammet Erdal Sak,Özlem Baran, Selver Özekinci, Dilek Yavuz

 1. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İMMUNOLOJİ ANABİLİM DALI
 2. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 3. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
 4. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ ETİYOPATOGENEZİNDE DNA TAMİR GEN ( XPD, XRCC4 VE XRCC1 ) POLİMORFİZMİNİN  YERİ: PİLOT ÇALIŞMA
Ebru Öztürk, Özcan Balat, Sacide Pehlivan, Mete Gürol Uğur, Suna Erkılıç, Yelda Özkan, Tuğçe Sever

 1. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD
 2. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK AD
 3. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ AD

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
HELLP SENDROMUNDA İNFLAMASYONUN ROLÜ VE PLASENTAL ELEKTRON MİKROSKOPİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ
Yavuz Şimşek, Mehmet Gül, Önder Çelik, Nasuhi Engin Aydın, Senem Arda Düz, Ebru Çelik, Elif Özerol, Halil İbrahim Özerol, Kevser Tanbek

 1. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
 2. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 3. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
 4. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
 5. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
KÖTÜ OBSTETRİK SONUÇLAR İLE AMNİYOTİK SIVI MATRİKS METALLOPROTEİNAZ -9 VE CİNKO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DEĞERLENDİRMEK 
Özkan Özdamar, İsmet Gün, Ercüment Müngen, Vedat Atay

 1. GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ, OBSTETRİK VE GYNECOLOGY, İSTANBUL, TÜRKİYE
 2. GÖLÇÜK ASKER HASTANESİ, OBSTETRİK VE GYNEKOLOJİ DEPARTMANI, GÖLÇÜK, TÜRKİYE

TJOD ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ  
Koçak Farma’nın katkıları ile 15.000 TL değerinde ödül verildi.
Ayşe EnderYumru ( Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi )( Ass. Burcu Dinçgez ödülü aldı )