Duyurular

Sağlık Bakanlığı – TJOD Sezaryen Oranlarını Azaltma Ortak Eylem Planı

Değerli meslektaşlarımız,
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği , Sağlık Bakanlığı ile birlikte “ Türkiye’de yüksek sezaryen oranlarını düşürmek için ortak eylem planı hazırlamıştır.Bu eylem planına  2011 yılı içerisinde başlanması ve , sezaryen oranlarının kabul edilen stratejiler çerçevesinde , 2013’te ortalama & 35’e indirilmesi planlanmıştır.Ortak eylem planının ana stratejileri ; Klinik düzeyinde stratejiler,idari stratejiler ve halka yönelik stratejilerdir.

Eylem planı, Türkiye’de yüksek olan sezaryen oranlarının yüksekliğini analitik olarak değerlendiren bir anlayışla, gerçekçi hedeflere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu planla birlikte, kişisel geri bildirimler , bunu gerekçe göstererek yapılan görevlendirme ve  soruşturmalar da yapılmayacak, sezaryen oranları yalnızca kurumsal olarak değerlendirilecektir. Ortak eylem planı ile ilgili bölge toplantıları düzenlenecek ve TJOD 2011 Ulusal Kongresi’nde de konu geniş olarak tartışılacaktır.Ortak eylem planının tüm ayrıntıları web sayfamızda mevcuttur.Bilginize sunarız.

TJOD

 

KISA VADELİ HEDEFLER:

 

UZUN VADELİ HEDEFLER:

 

STRATEJİLER:

 

KLİNİK HİZMET DÜZEYİNDE STRATEJİLER:

 

KLİNİK HİZMET DÜZEYİNDE AKTİVİTELER:

 

ROBSON DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

GRUPLAR

Sezaryen Oranı

1 Nullipar, tekil baş pr., ≥37 hf, spontan travayda

%

2 Nullipar, tekil baş pr., ≥37 hf, indüklenmiş ya da travaydan önce  SCA

%

3 Multipar (eski SCA lı değil), tekil baş pr., ≥37 hf, spontan travayda

%

4 Multipar (eski SCA lı değil), tekil baş pr., ≥37 hf, indüklenmiş ya da travaydan önce  SCA

%

5 Eski SCA lı, tekil baş pr., ≥37 hf.

%

6 Tüm nullipar makatlar

%

7 Tüm multipar makatlar (eski SCA lılar dahil)

%

8 Tüm çoğul gebelikler (eski SCA lılar dahil)

%

9 Tüm transvers-oblikler (eski SCA lılar dahil)

%

10 Tüm tekil, baş pr., ≤36 hf. (eski SCA lılar dahil)

%

 

İDARİ DÜZENLEMELERE YÖNELİK STRATEJİLER:

 

İDARİ DÜZENLEMELERE YÖNELİK AKTİVİTELER:

HALKA YÖNELİK STRATEJİLER:

 

HALKA YÖNELİK AKTİVİTELER: