Yeterlilik Kurulu Oluşturuldu

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Yeterlilik Kurulu oluşturuldu.
Yeterlilik kuruluna çalışmalarında başarılar dileriz.

TJOD YÖNETİM KURULU

Yeterlilik Kurulu Üyeleri
Dr. Ateş Karateke
Dr. Semra Oruç Koltan
Dr. Emin Üstünyurt
Dr. Coşan Terek
Dr. Güler Şahin
Dr. Gazi Yıldırım
Dr. Melike Doğanay
Dr. İbrahim Ferhat Ürünsak
Dr. Berna Dilbaz
Dr. Muhammet Erdal Sak
Dr. Kenan Dolapçıoğlu