TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ’NDEN GENEL KURUL İLANI

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Olağan Genel Kurulu 4 Kasım 2018 tarihinde Ankara HiltonSA Otel’de (Tahran cad.No:12 Kavaklıdere Ankara) Saat 11:00’ de yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul 18 Kasım 2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
Katılımınızı önemle rica ederiz.

Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Saygı Duruşu
 2. Divan Başkanı ve Kurullarının Seçimi
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
 4. Denetim Kurulu Raporunun Sunulması
 5. Bilanço Sunulması
 6. Yönetim,Denetim ve Disiplin Kurullarının İbrası
 7. Yeni Şube Kurmak için Başvuruların Görüşülmesi
 8. Tüzük Değişikliği Önerisi
 9. Yeterlilik Kurulu Yönetmeliği Değişiklik Önerileri
 10. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Seçimi
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış