Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Olağanüstü Genel Kurulu

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Olağanüstü Genel Kurulu  16.04.2019 tarihinde Saat 15:00’da  Antalya Titanic Deluxe  Belek Otel’de çoğunluk sağlanamadığı taktirde 26.04.2019 tarihinde aynı yer ve saatte  yapılacaktır.

Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  1. Divan Başkanı ve Kurullarının Seçimi

3. Dernekler Masası tarafından istenen  Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi

4. Şubeler Yönetmeliği Değişiklik Önerileri

5. Yeterlilik Kurulu Yönetmeliği Değişiklik Önerileri

6. TJOD  Genç Uzman ve Asistan Organizasyonu Yönetmeliğinin Görüşülmesi ve Karara bağlanması

7. Dilek ve Temenniler

8. Kapanış