Tjod Yönetim Kurulu Kararları

1-Prof Dr. Fatih Şendağ’ın yönetim kuruluna göndermiş olduğu dilekçe ile MESGE kongresine destek istenmiştir. Bu konuda 2. Başkan Ali Baloğlu Sekreter Ateş Karateke’ye yetki verildi.

2- Yönetim kurulu üyemiz Önder Çelik’in durumu görüşüldü. Dernek hukuk müşavirimiz tarafından olayın yakın takibine, yeni delil ve gelişme olduğunda yönetim kurulunun tekrar durumu değerlendirmek ve incelemek maksadı ile toplanmasına karar verildi.

3-Yeni küretaj yasası için dernek görüşünün belirlenmesi için Sinan Özalp,Ali Baloğlu Eray Çalışkan ve İsmail Mete İtil’in görevlendirilmesine karar verildi. .

4-Doç.Dr.Selim Büyükkurt’un yandal destek talebi görüşüldü.Dernek Avukatının Bu konuda yönetim kuruluna görüş bildirdikten sonra karar alınması görüşü kabul edildi.

5-Prof.Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu’nun TJOD dergisi sunumu yönetim kurulunda görüşüldü.Editoryal Board’un ve yayınevinin değiştirilmesi tavsiye kararı alındı. Bu konuda Başkan S.Cansun Demir ve Eray Çalışkan’ın görevlendirilmesine karar verildi.