Duyurular

Önemli Duyuru! (Tam Gün Yasası)

Değerli TJOD Üyeleri,

TBMM’ne gelmiş olan, Tam Gün Yasa taslağı ile ilgili olarak 27.06.2013 tarihinde Ankara’da TJOD Genel Merkezinde, yan dal dernekleri ile bir toplantı düzenledik. Toplantı benim başkanlığımda yapıldı.

Derneğimiz Genel Sekreteri Prof.Dr.Ateş Karateke ve Derneğimiz disiplin kurulu üyesi Dr. İbrahim Sözen’in katıldığı toplantıya yan dal derneklerini temsilen şu arkadaşlarımız katıldı.

Ayrıca derneğimiz Hukuk Danışmanı Sn.Siret Atalay ve Derneğimiz Avukatı Sn. Tahir İlhan da toplantıya katıldılar. Türk Perinatoloji Derneğini temsil edecek olan Prof.Dr.Murat Yayla uçağı iptal olduğundan toplantıya katılamadı.

Toplantı sonunda oluşan görüş birliği şöyledir;

1. Hükümetin bu kanunu çıkaracağı ve geri dönüşün olmadığı açıktır. Bu konuda değerli meslektaşlarımızın yapılan milletvekilleri ve komisyon üyeleri ile görüşmeler sonuç vermemiştir. Sadece 2 ay olarak verilen geçiş süresi 3 aya uzatılabilmiştir. % 5 lik oran değiştirilememiştir.

2. Bu konuda AKP milletvekilleri Sn. Hüseyin Çelik ve Sn.Siret Atalay aracılığı ile görüşme sağlanacaktır. Ayrıca Derneğimiz 2. Başkanı Prof.Dr.Ali Baloğlu’nun kardeşi AKP Milletvekili Mustafa Baloğlu ile de görüşülecektir.

3. Kanunun çıkmasına neredeyse kesin gözü ile bakıldığından bundan sonraki aşamalar için girişimler başlatılmıştır. CHP Mersin Milletvekili Sn.Prof.Dr.Aytuğ Atıcı ile toplantı sırasında görüşülmüş ve kanunun kesinleştiği takdirde Anayasa Mahkemesine CHP tarafından götürülmesi için yardım edecekleri bilgisi alınmıştır.

4. TTB ile işbirliği yapılması kararı verilmiştir. Bunun üzerine TTB Başkanı Sn.Prof.Dr. Özdemir Aktan ile de görüşülmüştür. Onlarında CHP ile görüştüğü ve Anayasa mahkemesi için hazırlıklarının olduğu bilgisi alınmıştır.Ayrıca bizim oluşturacağımız görüşleri de kendilerine ileteceğimiz bilgisi verilmiş ve BU KONUDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAĞI konuşulmuştur.

5. Toplantıda alınan kararlar özetle:

Durumu bilgilerinize sunmak istedik.

Çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarım.

Prof.Dr.S.Cansun DEMİR
TJOD Yönetim Kurulu Başkanı