Duyurular

Kişisel Sağlık Verilerine Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı

Tarih: 27 Ekim 2013 Pazar
Saat: 09.30
Yer : İstanbul Tabip Odası
Cağaloğlu/İstanbul

Yeni Sekmede açmak için tıklayınız...