Duyurular

Genel Kurul Sonuçları

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Olağan Genel Kurul’u Ankara’da yapıldı..

İlk günü bilimsel program olarak planlanan Genel Kurul’da 2010-2012 dönemi Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimleri de yapıldı. İki listenin yarıştığı seçimlerde, Prof. Dr. İsmail Mete İtil’in Genel Başkan adayı olduğu liste, açık oy farkıyla seçimi kazandı.TJOD Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu..

TJOD Genel Kurul’unda ilk gün “sezaryen” tartışıldı.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü Rıfat Köse, “Dünyada ve Türkiye’deki Sezaryen oranları “ ile ilgili bir konuşma yaptı. Sunumun ardından , sezaryen oranı yüksek olan Kadın-doğum hekimlerinin meslek içi eğitim adı altında başka illere görevlendirilmeleriyle ilgili tartışmalar yaşandı. TJOD Başkanı Prof. Dr. İtil, yapılan uygulamaya son verilmesini, hekimlerin üzerinde kurulan baskılarla, sezaryen oranlarının düşürülemeyeceğini belirtti.Epidural anestezinin SGK’nın ödediği normal doğum paketi içerisinde yer almadığını, kamu hastanelerindeki doğum salonlarının özendirici olmadığını ve malpraktis cezalarının kabul edilemez düzeylerde olduğunu söyledi. Bütün suçu hekimlere atarak politika oluşturulamayacağını söyleyen Prof. Dr. İtil, hekimlere savaş açarak, onların her gün moralini bozarak uzun vadede başarının yakalanamayacağını belirtti.