3 Kadından 1’inde Anormal Uterin Kanama Şikayeti Bulunuyor

Değerli Meslektaşlarımız;

Toplulumuzda her 3 kadından 1’inde görülen anormal uterin kanama; kadınların günlük yaşamlarını olumsuz etkilemekle beraber farklı sağlık sorunlarına da sebebiyet vermektedir. Anormal uterin kanaması olan kadınların çoğunda kanama hormon dengesizliğine bağlı olabileceği gibi birçok ciddi organik nedenden de olabilir. Görülme sıklığının çok yüksek olması ve nedenleri arasında pek çok önemli sağlık sorunu yer almasına rağmen kadınlar kanama miktar ve düzensiz döngülerini kendilerince normalleştirmekte ve altında yatan sebeplerin araştırılması için biz hekimlere danışmamaktadırlar. Bu sebeple, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği olarak 8 Mart Kadınlar Gününde düzenlediğimiz “KENDİNİ ER-TE-LE-ME’’ kampanyasında olduğu gibi kadın sağlığını korumak ve geliştirmek için farkındalık yaratmak adına “Normal Olmayan Adet Kanaması için Bilinçlendirme Poster ve Broşürlerini” hazırladık. Siz meslektaşlarımızdan bu konuya özel hassasiyet rica ederek, ünitelerinizde posterlerin ve broşürlerin hastalarınızın görebileceği ilgili yerlerde konumlandırılması konusunda destek bekliyoruz.

Sağlıklı toplum için, sağlıklı ve bilinçli kadın!!

TJOD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ateş Karateke