Duyurular

19. Dünya Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Kongresi

19. Dünya Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Park Bosphorus Otel, İstanbul

Trofoblastik Hastalıklar Derneği:  http://trofoblast.org.tr/

ISSTD 2017 Istanbul Congress flyer 4.0-page-001